Lekishon Lekishon is a 9 year old Boy from Kenya
Naneu Naneu is a 9 year old Girl from Kenya
TupeNoi TupeNoi is a 9 year old Girl from Kenya